Članak u časopisu: ARHITEKTURA 155
Promjene u načinu života čovjeka u velikim gradskim naseljima i problem aktivnog angažiranja u slobodnom vremenu
datum/vrijeme
31.12.1976.