Članak u časopisu: ČIP 436-437
Prometno – geografski položaj i prometna valorizacija SR Hrvatske
datum/vrijeme
31.12.1989.