Projekt zavoda za nuklearnu medicinu i onkologiju kliničke bolnice Dr. Mladen Stojanović u Zagrebu (projektant: Ivo Vitić, dipl.ing.arh.)