Prijedlog za adaptaciju i rekonstrukciju zapadnog dijela historijske jezgre grada Korčule