Preporuke o smjernicama za provedbu EU konvencije o krajoliku, koje je  prevela gđa Dubravka Zvrko možete naći ovdje.