Pregled istraživanja, obnove i revitalizacije Diklecijanove palače u Splitu od 1965. do 1975, godine