“Strategija će odgovoriti na pitanja kuda Hrvatska ide na putu do 2030., kako vidi svoj razvoj, razvoj gospodarstva, nove prometne pravce te će biti podloga za državni prostorni plan”, kazala je ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak – Taritaš.

“U Hrvatskoj postoji duga tradicija prostornog planiranja i izrade prostornih planova i ova nova strategija je samo nastavak svega onoga što smo radili u proteklih 50-ak godina”, kazala je.

Napomenula je kako je izradi strategije prethodilo sređivanje stanja u prostoru odnosno legalizacija, koja je omogućila gradovima i općinama sredstva na koja nisu računali, a koja će se, kaže ministrica, namjenski trošiti odnosno vratiti u prostor.

Koncept strategije zasniva se na ravnomjernom razvoju u cilju sprečavanja depopulacije Hrvatske i podizanja kvalitete života, naglasila je ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj Irena Matković. Koncept definira posebne ciljeve koji se odnose na održivu organizaciju prostora, na uklapanje u europski prostor, na očuvanje identiteta prostora, energetsku stabilnost i aktivnu prilagodbu.

Kao najveće probleme hrvatskog prostora izdvojila je depopulaciju određenih teritorija te rizike klimatskih promjena poput poplava, ali i upozorila na neka neriješena pitanja poput napuštenih područja u gradovima.

Stručni skup organizirali su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Izrada Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske