POZIV ZA ISTICANJE IZBORNIH LISTA ZA
PREDSJEDNIKA/CU, 1. I 2. DOPREDSJEDNIKA/CU
UDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA

 

Poštovane kolegice i kolege,
 
pozivamo vas da dostavite prijedloge izbornih lista za predsjednika/cu, 1. dopredsjednika/cu (voditelj/ica Nakladništva) i 2. dopredsjednika/cu (voditelj/ica Stručnog savjeta) Udruženje hrvatskih arhitekta.
 
Izborna lista s popisom kandidata za predsjednika/cu i dva dopredsjednika/ce mora biti zaprimljena u Tajništvu UHA-e najkasnije 2. prosinca 2015. do 16 sati
 
Izborna lista može biti poslana preporučenom poštom ili dostavljena osobno u sjedištu Udruženja hrvatskih arhitekata, Trg bana Josipa Jelačća 3/1, Zagreb.
 
PROPOZICIJE:
Kandidat/kinja mora biti redoviti član društva članice UHA-e (podmirena članarina za 2015. godinu) i može biti kandidiran/a isključivo na jednoj listi.
 
Predsjednik/ca i dopredsjednici/ce biraju se putem zajedničke izborne liste na kojoj se nalaze kandidat/kinja za predsjednika/cu kao nositelj liste i kandidati za 1. i  2. dopredsjednika/ce.
 
Izborna lista mora sadržavati:

 popis kandidata s njihovim vlastoručnim potpisima,
 životopise kandidata i
 prijedlog programa rada za period od dvije godine.

 
Zaprimanjem u Tajništvu UHA-e liste postaju javnima, a o njihovom sadržaju članovi Skupštine i javnost bit će obaviješteni putem web sjedišta UHA-e i oglasne ploče najkasnije 7 dana prije održavanja Izborne Skupštine.
 
Izborna Skupština održat će se 12.12.2015. u 11 sati u Udruženju hrvatskih arhitekata.
 
 
 
U Zagrebu, 27.11.2015.

Sanja Cvjetko Jerković, predsjednica UHA-e