Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Organizacijskim odborom Piranskih dana arhitekture, poziva zainteresirane studente (i recentno diplomirane) na prijavu za selekciju dva projekta izrađena na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu u akad.god. 2014-2015 i/ili 2015-2016.

Selektirani projekti sudjelovat će na međunarodnoj arhitektonskoj izložbi i natjecat će se za studentsko Priznanje Piranesi 2016.

Rok za dostavu projekata fakultetskom selektoru: zaključno s četvrtkom 13.10.2016.