Postav izložbe Dalmatinska Zagora nepoznata zemlja

Izložba koja je bila”povijest beskrajnih početaka” po riječima jednog od autora to sigurno nije bila za utora postava za kojim je više od 190 što realiziranih izložbi i muzejskih postava. Nakon niza vrijednih realizacija postavio je Izložbu koja nam je skinula crne naočale dok smo gledali Zagoru, koju danas gledamo samo na fotografijama ali trajno stoji u sjećanju svojih posjetitelja. I na postavu ove izložbe bavio se predmetom, inventarom, kako monumentalnim tako i efemernim, i nije zapustio ono što na njegovim postavama čitamo kao autorov rukopis. Po riječima Snješke Knežević “Neupitna premisa za Beusana ostaje dominacija artefakta: originala i njegove aure koji nose i provode ideju i poruku.”