Izložba koja je bila”povijest beskrajnih početaka” po riječima jednog od autora to sigurno nije bila za utora postava za kojim je više od 190 što realiziranih izložbi i muzejskih postava. Nakon niza vrijednih realizacija postavio je Izložbu koja nam je skinula crne naočale dok smo gledali Zagoru, koju danas gledamo samo na fotografijama ali trajno stoji u sjećanju svojih posjetitelja. I na postavu ove izložbe bavio se predmetom, inventarom, kako monumentalnim tako i efemernim, i nije zapustio ono što na njegovim postavama čitamo kao autorov rukopis. Po riječima Snješke Knežević “Neupitna premisa za Beusana ostaje dominacija artefakta: originala i njegove aure koji nose i provode ideju i poruku.”