Nakon otvorenje izložbe, arhitekt Matteo Scagnol održat će predavanje “Innesti”.

Matteo Scagnol – MODUS Architects

(Trst, 1968.) diplomirao je 1995. godine na IUAV u Veneciji, 1999. pohađa Masters na Sveučilištu Harvard a 2000. godine dobiva stipendiju za American Academy u Rimu. Predaje na Sveučilištu u Trentu od 2007. godine, a radi na istraživanju  Sveučilištu u Bolzanu o “Arhitektura i pedagogija”.

MODUS ARHITEKTI

Matteo Scagnol i Sandy Attia nakon studiranja na Sveučilištu Harvard, osnivaju, 2000 g. MODUS architects. Karakteristika njihovog biroa je heterogeni pristup koji nastaje iz sinergije dvije osoba različitih obrazovanja i kulturnih referenci. Njihovi projekti predstavljeni su na Bijenalu arhitekture i nagrađivani su na domaćim i međunarodnim natječajima. Nedavno su završili pet školskih zgrada, zgradu psihiatriskog centra i razne mjere na cestovnoj infrastrukturi i kogeneracijska postrojenja.