Članak u časopisu: ČIP 293
Peta tema: Problemi povijesnog središta Zagreba
datum/vrijeme
31.12.1977.