“Prvu svoju izložbu u Dubrovniku, Nenad Opačić je održao prije 27 godina, davne 1988. godine, a drugu, ratne godine 1993. pod geslom – „Protiv rata, za mir i ljepotu! U sponzorskoj palači dubrovačke Republike, gdje se cvjetna gotika rascvjetala u vrtu renesanse, Nenad Opačić iznosi na vidjelo, građanima grada i dobrodošlim namjernicima, dio svog opus Herculeuma! Muzika, koju ćete čuti slušajući umijeće Muz?, spada (kantijanski rečeno), u „bezinteresno sviđanje“ (kao i ova izložba, na drugačiji način). A to je tajna svekolike umjetnosti! Prepustimo se toj tajni, koju nazivamo ljepotom.” Đuka Opačić 2014.