Osnovna škola u Gradcu kod Drniša – arh. Stanko Fabris