Osnivanje “Građevnog centra” sa stalnom izložbom građevnog materijala u Zagrebu