Javni, otvoreni, pozivni, u jednom stupnju, anonimni, likovni

N A T J E Č A J
za umjetničko rješenje 

Spomenika domovini.

Dostavljamo odgovore na pitanja natjecatelja N A T J E Č A J A za izradu umjetničkog rješenja Spomenika domovini.

Odgovori se nalaze ovdje.