Javni, otvoreni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju

N A T J E Č A J

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja

VETERANSKOG CENTRA U DARUVARU

Dostavljamo odgovore na pitanja natjecatelja N A T J E Č A J A za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja VETERANSKOG CENTRA U DARUVARU.

Odgovori se nalaze OVDJE.