Ocjene i stavovi usvojeni na raspravama o reviziji generalnog urbanističkog plana grada Zagreba