Obrazloženje “Nagrade grada Zagreba” za 1977. godinu