Ministarstvo kulture i medija poziva kandidate na prijavu za izbor povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 18. Međunarodnoj izložbi arhitekture koja će se na temu The Laboratory of the Future, održati od 20. svibnja do 26. studenog 2023. godine pod ravnanjem umjetničke direktorice Bijenala Lesley Lokko.

La Biennale di Venezia – Međunarodna izložba arhitekture jedna je od najznačajnijih smotri predstavljanja suvremene arhitektonske prakse i jedinstvena je prilika za stjecanje međunarodne prepoznatljivosti hrvatskih arhitekata. Stoga putem Javnog poziva za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 18. Međunarodnoj izložbi arhitekture, Ministarstvo kulture i medija poziva umjetnike u području arhitekture i urbanizma na promišljanje zadane teme te prijavu koncepta za izlaganje na izložbi. Na mrežnoj stranici Venecijanskog bijenala dostupni su prezentacijski tekstovi koji definiraju ovogodišnji okvir izložbe, kao i kratko obrazloženje koncepcije umjetničke direktorice Bijenala Lesley Lokko.
 
Vrednovanjem cjelovite prijavljene kandidature, o izboru povjerenika hrvatskog nastupa odlučit će Povjerenstvo za odabir projekta u sastavu: arhitekt Bojan Baletić, arhitekt i predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata Roman Šilje, arhitekt i hrvatski povjerenik na Venecijanskom bijenalu – 17. Međunarodnoj izložbi arhitekture Idis Turato, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra Maja Kocijan te Nevena Tudor Perković, predstavnica Ministarstva kulture i medija.
 
Osnovne uvjete za kandidaturu i popis dokumentacije potrebne za prijavu projekta pronađite u tekstu Javnog poziva. Kandidature se predaju u elektroničkom obliku (USB, we-transferom), preporučenom poštom ili izravno u pisarnici Ministarstva kulture i medija.
 
Prijave će se zaprimati do 14. listopada 2022. godine, do 17 sati. Odluka o izboru hrvatskog povjerenika na Venecijanskom bijenalu – 18. Međunarodnoj izložbi arhitekture po donošenju će se objaviti na mrežnoj stranici Ministarstva kulture i medija.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA