Članak u časopisu: ČIP 7
O uredbi i pravilniku o građevinskom projektiranju
datum/vrijeme
31.12.1954.