Članak u časopisu: ARHITEKTURA 11-12
O jednoj strani borbe za novu, socijalističku kulturu i umjetnost – riječ Radovana Zogovića u diskusiji na Petom kongresu KPJ
datum/vrijeme
31.12.1948.