O jednoj strani borbe za novu, socijalističku kulturu i umjetnost – riječ Radovana Zogovića u diskusiji na Petom kongresu KPJ