Novi zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Ministarstvo kulture i medija je 15. 11. 2023. godine uputilo u javno savjetovanje nacrt Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji se donosi nakon više od dva desetljeća. Novi prijedlog Zakona teži osigurati sveobuhvatnu reformu načina zaštite i upravljanja kulturnom baštinom.
 
Prema riječima Ministarstva kulture i medija radi se o zakonskom okviru koji će biti jasan, precizan i osuvremenjen, usklađen s potrebnim izmjenama u provođenju mjera zaštite kulturnih dobara, u kontekstu klimatskih promjena, energetske krize i ostalih rizika. Posebno se poštuju sve međunarodne povelje, konvencije, preporuke i smjernice te propisi EU, a prije svega neposredno hrvatsko iskustvo u sprječavanju rizika i upravljanja kulturnim dobrima u izvanrednim okolnostima.
 
Zakon bi trebao dati okvir za izradu i objavu konzervatorskih podloga za sve zaštićene kulturnopovijesne cjeline upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Propisuje se javna dostupnost izrađenih podloga putem e-usluga na portalu e-Građani i Geoportalu kulturnih dobara, čime se građanima, projektantima, drugim javnopravnim tijelima olakšavaju administrativni postupci koji zahtijevaju suglasnost Ministarstva kulture i medija, kao što su izdavanje posebnih uvjeta, odobrenja, potvrda te ostalih akata vezanih uz zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, povezanih s propisima iz područja gradnje i prostornog uređenja.
 
Nadalje, nacrt novog Zakona predvidjet će mogućnost da se prije poduzimanja bilo koje radnje na kulturnom dobru od Ministarstva može dobiti prethodna konzervatorska lokacijska obavijest u kojoj su sadržane sve upute za postupanje, odnosno potrebna dokumentacija.
 
Definirat će se mjere zaštite za sve vrste kulturnih dobara, kao i kriteriji za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra. Detaljno će se urediti zaštita arheološke baštine i financiranje arheoloških istraživanja sredstvima državnog proračuna u slučaju izgradnje obiteljskih kuća, što nije predviđeno postojećim Zakonom.
 
Precizno će se urediti zaštita kulturnih dobara u slučaju izvoza i iznošenja iz Republike Hrvatske te uvoza, odnosno unošenja iz trećih zemalja. Jasnije se i jednostavnije propisuje i postupanje prilikom provođenja mjera zaštite kulturnih dobara za vlasnike i korisnike i ostale dionike koji sudjeluju u redovitom održavanju, obnovi i zaštiti kulturnih dobara.
 
Radi redovitog održavanja i upravljanja javnim prostorom u kulturnopovijesnim cjelinama propisat će se unošenje konzervatorskih smjernica u odluke o komunalnom redu. Tijekom javne rasprave očekuje se i rasprava o organizaciji mreže konzervatorskih odjela.

Pozivamo sve kolege da se aktivno uključe u javno savjetovanje putem poveznice.  

Rad Udruženja hrvatskih arhitekata podržavaju Ministarstvo kulture i medija RH i Zaklada Kultura nova.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

MB 03223043
OIB 01152649489

IBAN HR6223600001101550751

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA