Članak u časopisu: ARHITEKTURA 170-171
Novi trgovi nova dvorišta za gradove – Architektur &Wohnen
datum/vrijeme
31.12.1979.