Nagrada Bernardo Bernardi
NOVI STALNI POSTAV IZLOŽBE MEMORIJLANOG MUZEJA JUSP JASENOVAC
laureat
Godina
2006.
Autori
Koautor

Tvrtka

U kategoriji koja je ove godine bila posebno izjednačena, jedan rad izdvojio se arhitekturom koja nastaje više srcem nego razumom. Dolazeći ponekad i do ruba banalnosti ovaj projekt pokazuje nam da neke stvari niti je moguće niti potrebno shvatiti, već ih trebamo i možemo samo osjetiti.

Suradnici

BERISLAV MEDIĆ (konstr. I detalji); ANA KRSTULOVIĆ; MARIN KALITERNA;ANČI BOŠNJAK; VESNA KOVAČEVIĆ; izložba-koncepcija i postavautorica: Leonida Kovač,multimedija: Dubravko Kuhta Tesla; fotografija: Damir Fabijanić

Adresa

Braće Radić 147