Nominacija za Nagradu ‘Viktor Kovačić’ – JAŠIONICA * ZK odjel Općinskoga građanskog suda u Zagrebu (OGSZG) – Gruntovnica

Stara kuća, nova kuća, kuća do kuće i kuća u kući pod skoro istim krovom, sto metara pročelja položenoga uz brzu prometnicu krije bogatstvo prostornih odnosa izvedeno iz bezbrojnih ograničenja i na prvi pogled nezanimljivoga projektnog programa. Apstraktni pojmovi uredske zgrade i nepokretnoga kulturnog dobra ovdje su ispunjeni i osmišljeni arhitekturom, umetanjem kombinirane armiranobetonske i čelične konstrukcije u masivno ziđe koje je opet utaknuto u laganu opnu od čelika i stakla. Prostornim i programskim preklapanjem staroga i novoga, ritmičkom izmjenom punoga i praznoga u interijeru s varijacijama, rekonstrukcijom i (nado)gradnjom utilitarne građevine bez posebne ljepote, iz zaboravljene jašionice u napuštenoj vojarni na negdašnjem rubu grada izvedena je važna centralna institucija Zemljišnoknjižnog odjela zagrebačkoga Općinskoga građanskog suda. Nenametljiv, ali ipak jasan hijerarhijski sustav odnosa između spremišta, ureda, pisarnica, sudnica i raspravnih dvorana određen je izmjenom klime između one u blokovima prostorija za rad na dva ili tri kata i one u visokim prostorima kuloara između njih ozelenjenim suptropskim stablima. Promjeni klime odgovara logična izmjena u materijalnosti podova, zidnih pregrada i obloga veće ili manje tvrdoće, mekoće, prozirnosti ili sjaja, k tome naglašena duhovitim detaljima, izvrtanjem kućice ili kioska, zaobljenjem iliti ‘filetiranjem’ ugla. Ideja da rad javne uprave treba biti transparentan tako nije izgubljena u refleksijama transparentnih staklenih površina, nego je vješto opredmećena svojevrsnim ulaskom ulice u kuću, odnosno izlaganjem sadržaja javne zgrade prolaznicima. U trenutačnoj situaciji usredotočujemo se na pročelje ‘rastegnuto’ uz ulicu. Puni smisao stražnjeg pročelja profiliranog stubišnim tornjevima tek će se otkriti dovršenjem cijelog bloka po prvonagrađenom natječajnom projektu istog autora.

Krunoslav Ivanišin

Autor: Davor Bušnja

Ured: MORE arhitekture

Projektni tim: Zrinka Mrković-Mračić, Margareta Jelačić Jagodić, Ivan Milonja, Tomi Šoletić, Lea Quenet, Davor Bušnja

Suradnici: Filip Cvetko, Branko Galić / Radionica statike (konstrukcija), Tomislav Vučinić / Termo projekting (strojarstvo), Mladen Šafar / GRID (elektroinstalacije), Petra Sirovec / APZ Hidria (voda i odvodnja), Branimir Cindori / APIN (sprinkler), Darko Užarević (fizika), Ines Hrdalo (hortikultura), Orsat Franković / Flomaster (signalistika), Martina Knezović / GZZSKP (konzervatorica)

Autori idejnog rješenja Trga pravde: Vedran Škopac, Zrinka Mrković-Mračić, Davor Bušnja

Fotografije: Bosnić+Dorotić

Investitor: Ministarstvo pravosuđa i uprave RH

Izvođač: ING-GRAD

Lokacija: Zagreb, Baruna Filipovića 22

Otvorenje Godišnje izložbe i dodjela Nagrada UHA-e planirani su u svibnju 2023. godine u Zagrebu.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

MB 03223043
OIB 01152649489

IBAN HR6223600001101550751

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA