Nominacija za Nagradu ‘Viktor Kovačić’

Providurova palača | Iva Letilović, Igor Pedišić | Zadar

Parazitska struktura implementirana je u unutrašnjost Providurove palače, prethodno ogoljene do svoje konstruktivne osnove. Nova struktura – razgranate forme, očišćena od suvišnih detalja – uvlači javni prostor u svoje prizemlje, gdje nailazimo na sudar slojeva i spoj svjetova: novoga i povijesnoga. U kontinuitetu s prethodno izvedenom Kneževom palačom, Providurova palača postaje novo mjesto susreta i kulturnih zbivanja. Suptilnost implementacije parazitske strukture u tkivo sklopa palače očituje se umnogostručenim fenomenološkim aspektima. Ono što je gradbeno, ujedno je i arhitektonsko, a izraženo je u trijadi: konstrukcije, materijalizacije i prostornosti. Kretanje nikad nije pravocrtno, nego asocijativno, navodeći korisnika na kontinuirano istraživanje prostornih fenomena, ritmičnosti ambijentalnih vrijednosti i mogućih sadržaja. Asketski materijalizirana parazitska struktura postaje medijator nove namjene – izložbenih postava i različitih događaja – novog sagledavanja grada te, konzolnim istakom kao prostornim klimaksom, iščitavanja crvenila „petih“ fasada povijesne jezgre Zadra. Taj istak, u svojoj nenametljivoj apstrakciji, lucidno „skriva“ svu prateću i neophodnu infrastrukturu; onu koja postaje motor projekta i njegovih budućih namjena, pa tako „paradigmatski“ otvara put budućim sličnim projektima. „Paradigma“ nije vidljiva samo u svojoj arhitektonskoj prirodi, nego i u uspješnoj komunikaciji svih aktera projekta: arhitekata, konzervatora, predstavnika gradskih institucija, izvođača radova i ostalih sudionika, te čini tipološki iskorak u kojem se isprepleću kultura i svakodnevica javnog života.

Autori: Iva Letilović, Igor Pedišić

Ured: AB forum

Projektni tim: Iva Letilović (arhitektura), Igor Pedišić (arhitektura), Berislav Medić (konstrukcija), Marinko Zečević (strojarstvo), Srećko Stavnicki (elektroinstalacije), Sanjin Stošić (voda i kanalizacija), Josip Radeljić (požar)

Suradnici: Ante Grbić, Luka Fatović

Fotografije: Bosnić+Dorotić, Filip Brala

Investitor: Grad Zadar

Izvođač: Krekić Avangard

Lokacija: Zadar, Trg Petra Zoranića

Otvorenje Godišnje izložbe i dodjela Nagrada UHA-e planirani su u svibnju 2022. godine u Zagrebu.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA