Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo
Nikola Filipović
Godina
2008.