Članak u časopisu: ARHITEKTURA 184-185
Neki aspekti primjene masovnih medija za vizualno komuniciranje u arhitekturi
datum/vrijeme
31.12.1983.