Natječajni projekt vojnomedicinske akademije u Beogradu (projektant: Ivo Vitić, dipl.ing.arh.)