Natječaji
Rezultati natječaja – Središnji trgovi u Koprivnici

Rezultati natječaja – Središnji trgovi u Koprivnici

GRAD KOPRIVNICA i   DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV) OBJAVLJUJU REZULTATE za Urbanističko – arhitektonski Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju i anketni PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja: REKONSTRUKCIJA SREDIŠNJIH TRGOVA U KOPRIVNICI RASPISIVAČ I INVESTITOR:  Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica, OIB: 62112914641, Internetska adresa: http:// www.koprivnica.hr ; telefon: 048 279…

Natječaj – Prostor Batarije u Trogiru

Natječaj – Prostor Batarije u Trogiru

GRAD TROGIR, raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodi Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni i za realizaciju, II. stupnja složenosti, P R O J E K T N I  N A T J E Č A J za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja UREĐENJA PROSTORA BATARIJE U TROGIRU uključujući Kaštel Kamerlengo, Kulu…

Natječaj – Bazen Dubrava u Zagrebu

Natječaj – Bazen Dubrava u Zagrebu

Grad Zagreb raspisuje, a Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) organizira i provodi Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko rješenja bazen Dubrava. 09.09.2019. Temeljem objavljene Objave – Obavijesti o projektnom natječaju / javnoj nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave www.nn.hr DAZ objavljuje natječaj: Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 979-2019-EVV Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 84-19/ZG-IAU/NJN…

Natječaj – Ambulantu Špansko u Zagrebu

Natječaj – Ambulantu Špansko u Zagrebu

Grad Zagreb raspisuje, a Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) organizira i provodi Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko rješenja novog objekta Doma zdravlja Zagreb zapad – ambulanta Špansko. RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: javna.nabava@zagreb.hr; www.zagreb.hr odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić,…

Natječaj – Terminal zračne luke Zadar

Natječaj – Terminal zračne luke Zadar

ZRAČNA LUKA ZADAR d.o.o. raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA (ZDA) organizira i provodi javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II stupnja složenosti NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZADAR. RASPISIVAČ NATJEČAJA: Zračna luka Zadar d.o.o., Ulica I 2/A, 23 222 Zemunik Donji, OIB: 39087623202, odgovorna osoba: Josip Klišmanić, dipl.oec.,…

Natječaj – Spomenik moru u Puntu na Krku

Natječaj – Spomenik moru u Puntu na Krku

OPĆINA PUNAT raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR) organizira i provodi: javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu urbanističko – arhitektonsko- krajobrazno – likovnog idejng  rješenja “SPOMENIKA/UMJETNIČKOG OBILJEŽJA MORU NA CENTRALNOM TRGU U PUNTU (na otoku Krku) RASPISIVAČ NATJEČAJA: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, OIB: 59398328383   …

Natječaj – Središnji trgovi u Koprivnici

Natječaj – Središnji trgovi u Koprivnici

GRAD KOPRIVNICA raspisuje, a   DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV) provodi   Urbanističko – arhitektonski Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju i anketni PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja:   REKONSTRUKCIJA SREDIŠNJIH TRGOVA U KOPRIVNICI   CPV: 71200000-0 Oznaka iz Plana nabave raspisivača natječaja: 22/19 JN-MV Predmet nabave: Izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za…

Natječaj – Tematski park „Hrvatska u malom“

Natječaj – Tematski park „Hrvatska u malom“

Grad Zagreb raspisuje, a Društvo arhitekata Zagreba provodi Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog rješenja Tematskog parka „Hrvatska u malom“ temeljem objavljene Objave – Obavijesti o projektnom natječaju / javnoj nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave www.nn.hr, dana 01.07.2019., DAZ objavljuje natječaj:   Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 2949-2019-EVV Registarski broj natječaja Hrvatske komore…

Natječaj – Europan 15 / Naselje Nin

Natječaj – Europan 15 / Naselje Nin

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA raspisuje a EUROPAN HRVATSKA organizira i provodi međunarodni, javni, otvoreni, anketni, putem web-a, u jednom stupnju i anonimni N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za lokaciju naselja Ždrijac u Ninu u okviru međunarodnog urbanističko-arhitektonskog natječaja EUROPAN 15 RASPISIVAČ MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA,…

Natječaj – Bivša vojarna Luščić u Karlovcu

Natječaj – Bivša vojarna Luščić u Karlovcu

GRAD KARLOVAC raspisuje a EUROPAN HRVATSKA organizira i provodi međunarodni, javni, otvoreni, anketni, putem web-a, u jednom stupnju i anonimni N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za lokaciju bivše Vojarne Luščić, Karlovac u okviru međunarodnog urbanističko-arhitektonskog natječaja EUROPAN 15 RASPISIVAČ GRAD KARLOVAC, Ulica I. Banjavčića 9, 47 000…

Rezultati natječaja – Gradska knjižnica Paromlin

Rezultati natječaja – Gradska knjižnica Paromlin

Objavljujemo rezultate za PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja GRADSKE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA-PAROMLIN GRAD ZAGREB i DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB (DAZ) OBJAVLJUJU REZULTAT za Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja GRADSKE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA-PAROMLIN Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja 3527-2018-EVV Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:69-18/ZG-AU/NJN RASPISIVAČ…

Natječaj  –  Spomen područje u Lovasu

Natječaj – Spomen područje u Lovasu

OPĆINA LOVAS raspisuje, a   DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV) organizira i provodi   Likovni i Arhitektonsko – urbanističko – krajobrazni Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju i anketni NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja:   SPOMEN PODRUČJE MINSKO POLJE SA SPOMENIKOM I INTERPRETACIJSKIM CENTROM U LOVASU Registarski broj natječaja: 72-19/LO-AU/NJN   Evidencijski broj…

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA