Natječaji
Trg u Požegi – obavijest o produljenju roka II

Trg u Požegi – obavijest o produljenju roka II

Prema Uvjetima natječaja za izradu idejnog rješenja – Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva u Požegi, točka 3.5., očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 15.11.2020. godine.  S obzirom na nepredviđene okolnosti i višu silu (epidemija uzrokovana koronavirusom SARS-CoV-2) i bolesti (COVID-19) velikog broja članova radnog tijela (Tajnica, Tehnička komisija, Ocjenjivački sud) te posljedično otežanih uvjeta žiriranja radova…

Rezultati natječaja – ŠRC Korana u Karlovcu

Rezultati natječaja – ŠRC Korana u Karlovcu

GRAD KARLOVAC i UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) OBJAVLJUJU REZULTATE za Urbanističko – arhitektonski Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni i prvog stupnja složenosti NATJEČAJ za izradu urbanističko-arhitektonske podloge za izradu UPU ”ŠRC KORANA” U KARLOVCU RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Karlovac, Banjavčićeva 9, Karlovac, OIB: 25654647153, telefon: 047/628 102, e-mail: damir.mandic@karlovac.hr,

Trg u Požegi – odgovori na pitanja

Trg u Požegi – odgovori na pitanja

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, I. stupnja složenostiU R B A N I S T I Č K O – A R H I T E K T O N S K I     N A T J E Č A Jza izradu idejnog rješenja:Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva u Požegi CPV:…

Natječaj –  Dječji vrtić u Brezovici

Natječaj – Dječji vrtić u Brezovici

GRAD ZAGREB raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) organizira i provodi Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti P R O J E K T N I  N A T J E Č A J za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI

Natječaj – Zgrada Hrvatske lutrije u Zagrebu

Natječaj – Zgrada Hrvatske lutrije u Zagrebu

HRVATSKA LUTRIJA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) organizira i provodi Otvoreni, javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, I stupnja složenosti P R O J E K T N I  N A T J E Č A J za uslugu izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i projektne dokumentacije poslovne zgrade Hrvatske Lutrije…

Rezultati natječaja – Park Gradac

Rezultati natječaja – Park Gradac

GRAD DUBROVNIK i UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) OBJAVLJUJU REZULTATE Za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja PARKA GRADAC SA ŠIRIM URBANIM KRAJOBRAZNIM POJASOM Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 92-20/DU-IUA/NJN Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 07-06/20MV RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Dubrovnik,…

Natječaj – Trg Svetog Trojstva u Požegi

Natječaj – Trg Svetog Trojstva u Požegi

GRAD POŽEGAraspisuje, aUDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)provodi Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, I. stupnja složenostiU R B A N I S T I Č K O – A R H I T E K T O N S K I     N A T J E Č A Jza izradu idejnog rješenja:Rekonstrukcija…

Natječaj – Spomen soba “Tigrova”

Natječaj – Spomen soba “Tigrova”

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizacijuP R O J E K T N I    N A T J E Č A Jza izradu idejnog rješenja uređenja, likovnog postava i opremanjaSpomen sobe poginulih i nestalih „Tigrova“ u Domovinskom ratu Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 94-20/SN-L/N RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Udruga TIGAR 90…

ŠRC Korana – odgovori na pitanja

ŠRC Korana – odgovori na pitanja

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni, I. stupnja složenostiU R B A N I S T I Č K O – A R H I T E K T O N S K I   N A T J E Č A Jza izradu urbanističko-arhitektonske podloge za izraduUPU „ŠRC KORANA“ U KARLOVCU Oznaka iz Plana nabave…

Park Gradac – odgovori na pitanja

Park Gradac – odgovori na pitanja

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti P R O J E K T N I N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenjaPARKA GRADAC SA ŠIRIM URBANIM KRAJOBRAZNIM POJASOM Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 07-06/20MV Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 92-20/DU-IUA/NJN Odgovore na…

Natječaj – ŠRC Korana u Karlovcu

Natječaj – ŠRC Korana u Karlovcu

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni, I. stupnja složenosti U R B A N I S T I Č K O – A R H I T E K T O N S K I   N A T J E Č A J za izradu urbanističko-arhitektonske podloge za izraduUPU „ŠRC KORANA“ U KARLOVCU Oznaka iz…

Natječaj – Park Gradac u Dubrovniku

Natječaj – Park Gradac u Dubrovniku

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti P R O J E K T N I N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenjaPARKA GRADAC SA ŠIRIM URBANIM KRAJOBRAZNIM POJASOM Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 07-06/20MVRegistarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 92-20/DU-IUA/NJN RASPISIVAČ I INVESTITOR…

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA