Natječaji: Međunarodni natječaj za regulaciju otoka Ruisalo u Finskoj; Natječaj za gimnazije u Kićevu, Velesu i Skopju