Grad Požega i Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA) pozivaju na otvorenje izložbe radova pristiglih na urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva u Požegi koje će se održati u utorak, 18. listopada 2022. godine, u 19 sati u Gradskoj knjižnici Požega, Antuna Kanižlića 1.

Tom prigodom održat će se i razgovor s članovima Ocjenjivačkog suda, kao i predstavljanje prvonagrađenog rješenja.

Izložbu je moguće pogledati u radno vrijeme knjižnice (ponedjeljak – petak 8:00 – 20:00 sati, osim ponedjeljkom od 13 do 15 sati) do 25. listopada 2022. godine.

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, I. stupnja složenosti

U R B A N I S T I Č K O – A R H I T E K T O N S K I     N A T J E Č A J

za izradu idejnog rješenja:

Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva u Požegi

RASPISIVAČ I INVESTITOR:

Grad Požega

PROVODITELJ:

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA)

AUTOR PROGRAMA NATJEČAJA:

Marijan Pandžić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

CPV: 71200000-0 – arhitektonske i srodne usluge

oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: NMV-06/20

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 96-20/PŽ-UA/NJN

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za rekonstrukciju Trga Svetog Trojstva u Požegi.

Cilj natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg funkcionalnog, racionalnog, provedivog i održivog urbanističko-arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovita rekonstrukcija prostora Trga i okolnog prostora, uskladiti današnje potrebe građana s povijesnom urbanističko arhitektonskom strukturom trga i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i gostiju u javnom gradskom prostoru. Natječajni zadatak podijeljen je u DIO ZA REALIZACIJU i ANKETNI DIO koji obuhvaća kontaktne zone važne za kasnije integralno rješenje.

Na natječaj, koji je trajao od 21.07.2020. god. do roka za predaju natječajnih radova 15.10.2020. god., zaprimljen je ukupno 21 rad.

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:

Predsjednik OS:

dr.sc. Alan Kostrenčić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt – predstavnik Provoditelja

Članovi OS:

izv.prof. Ivana Ergić, dipl.ing.arh. – predstavnica Provoditelja

Zlatko Uzelac, prof. – predstavnik Raspisivača

Zamjenica člana OS:

Iva Frank, dipl.ing.arh. – predstavnica Provoditelja, zamjenica člana

Stručni savjetnici:

dr. sc. Žarko Španiček, konzervatorski odjel u Požegi

dr. sc. Danko Markovinović, autor prometne studije

Tehnička komisija:

Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Tajnica natječaja:

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Ocjenjivački sud je na X. sjednici održanoj 20.11.2020. i XI. sjednici održanoj 15.01.2021. donio slijedeću odluku o dodjeli nagrada:

I.   Nagrada u neto iznosu  66.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 3:

AUTORICE: IVANA TUTEK, BERNARDA LUKAČ, ANDREA ČEKO

II.  Nagrada  u neto iznosu 41.250,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 17:

AUTORI: FRAKTAL STUDIO d.o.o.; PETAR IVAN DIKLIĆ, SVEN DOŠEN, ANTUN DIKLIĆ     

III. Nagrada  u neto iznosu 24.750,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 16:

AUTORI: BIRO; HRVOJE ARBANAS, SAŠA KOŠUTA, MARIO KRALJ, DORA LONČARIĆ, VANA PAVLIĆ     

IV. Nagrada  u neto iznosu 19.800,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 14:

AUTOR: ZORAN FUMIĆ d.i.a.     

V. Nagrada  u neto iznosu 13.200,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 20:

AUTORI: SILVIJA SHALEVA, MIRJANA LOZANOVSKA, ERIK JURIŠEVIĆ, NINA PAHOVIĆ

Suradnici: Tamara Djerkov, Dimitar Milev

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14), „Zakona o javnoj nabavi“ (NN 120/16) i „Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima nabave“ (NN 65/17),  a kojeg su se svi sudionici bili obvezni pridržavati.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

MB 03223043
OIB 01152649489

IBAN HR6223600001101550751

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA