RASPISIVAČ NATJEČAJA:

Cum Grano Salis d.o.o., Zagreb, 14. Medpotoki 29 (OIB 68425453829), zastupana po Gosp. Robert Moraal, član uprave

PROVODITELJ NATJEČAJA:

Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta, Iblerov trg 7, Zagreb

OIB: 98819877613; mob.: 091 1602956; email: berni@bxl-studio.com

Odgovorna osoba Provoditelja: Miljenko Bernfest, ovl. arh

RASPISUJE NATJEČAJ

Opći i pozivni, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju:

za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja

“Društvenog centra u Laništu“, u Zagrebu.

PRAVO SUDJELOVANJA:

u svojstvu autora imaju fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch.

Natječaj se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata. S autorom prvonagrađenog rada sklopit će se ugovor o izradi dokumentacije u skladu sa STANDARDOM USLUGA ARHITEKATA HKA

Predviđena investicijska vrijednost objekta je 30.000.000,00 kn

Registarski broj natječaja je   21-15/ZG-UA/N

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA je

Zoran Hebar, d.i.a. ovlašteni arhitekt

Početak natječaja je  15.09.2015. godine.

Natječajni elaborat pripremljen u digitalnom obliku može se naručiti putem elektronske pošte   (berni@bxl-studio.com). Nakon toga Provoditelj proslijeđuje na mail poveznicu za skidanje  dokumentacije s poslužitelja. Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija je 10.10.2015. godine do 13.00 sati.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 06.10.2015. godine do 13 sati.

Pitanja se dostavljaju Provoditelju putem elektronske pošte (berni@bxl-studio.com).

Svima koji su preuzeli natječajne podloge i dostavili svoju adresu elektronske pošte odgovori na biti će dostavljeni na istu do 20.10.2015. godine.

NAGRADE:

Određuje se nagradni fond od 190.000,00 kn neto.

Ako do određenog roka prispije najmanje 7 (sedam) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima           natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

1. nagrada 40% =             64.000,00 kn                                                      

2. nagrada 25% =             40.000,00 kn                                                      

3. nagrada 15%  =            24.000,00 kn                                                      

4. nagrada 12%  =             19.200,00 kn                                                      

5. nagrada   8%  =             12.800,00 kn

Obeštećenja pozvanim autorima su u iznosu od = 10.000,00 kn neto

Na natječaj su pozvani slijedeći autori ili autorski timovi:

De Architekten Cie. d.o.o. Nova Ves 11, 10000 Zagreb, Hrvatska

3LHD – studio za arhitekturu i urbanizam, Nikole Božidarevića 13/4, 10000 Zagreb, Hrvatska

Overland Partners, SAN ANTONIO OFFICE, 203 E. Jones Ave., Suite 104, San Antonio, TX 78215. USA

Članovi Ocjenjivačkog suda:

Zoran Hebar, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt _ (ovl. 2254) _ predsjednik O.S.
Domagoj Smodila, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt _ (ovl. 3637)
Friedrich Naff, arhitekt
Mihal Kreko, predstavnik raspisivača
Robert Moraal, predstavnik raspisivača

Zamjenica članova Ocjenjivačkog suda: Dunja Kos – Pleteš, d.i.a., ovlaštena arhitektica _ (ovl .2596)

Tehnička komisija:     1. Zoran Perišić, d.i.a.

                                  2. Martin Oliver Kolak, d.i.s.

Tajnica natječaja:        Iva Birač, d.i.a., ovlaštena arhitektica _ (ovl. 3068)

Stručni savjetnici:        1. Darko Koretić, dipl.ing.građ.

                                   2. Boris Blažević, dipl.ing.građ.

Rok predaje natječajnih radova je 20.11.2015. godine  do 13.00 sati, bez obzira na način dostave, na adresi: Prostor UDRUGA FOKUS, Kutnjački put 11, 10000 Zagreb, sa  napomenom ZA ARHITEKTONSKI NATJEČAJ

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 25.12.2015. godine

Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem maila, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku.

Izložba natječajnih radova održat će se u roku od mjesec dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda.

O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem maila.