• Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni, I. stupnja složenosti
  • U R B A N I S T I Č K O – A R H I T E K T O N S K I   N A T J E Č A J
  • za izradu urbanističko-arhitektonske podloge za izradu
  • UPU „ŠRC KORANA“ U KARLOVCU
  • Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 082/20
  • Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 93-20/KA-UA/NJN

Odgovore na pitanja preuzmite na poveznici.

Natječajni elaborat dostupan je putem poveznice: http://bitly.ws/8EYc.