DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)

u organizaciji i provedbi

za HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, pogon TE-TO Zagreb

Objavljuje raspis za

Umjetničko – likovni, otvoreni, opći, javni, za realizaciju, u jednom stupnju, anonimni

NATJEČAJ za izradu Umjetničko – likovnog rješenja akumulatora topline

INVESTITOR I NARUČITELJ

HEP- Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, pogon TE-TO Zagreb, Kuševačka 10A, koje zastupa direktor Damir Božičević

ORGANIZATOR I PROVODITELJ

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa predsjednik dr.sc.Rene Lisac, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja  imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan navedenih uvjeta:

– umjetnici sa završenom likovnom akademijom;

– arhitekti sa završenim arhitektonskim fakultetom;

– dizajneri sa završenim Studijem dizajna;

– umjetnici sa redovnim članstvom u strukovnoj umjetničkoj udruzi (HDLU, ULUPUH, HDD, UHA i slično)

ROKOVI

Početak  natječaja: četvrtak, 13.10.2016.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: nedjelja, 23.10.2016.

Rok predaje natječajnih radova: četvrtak, 23.11.2016.

Natječajne podloge su dostupne na poveznici: http://bit.ly/2dvfZEz

NAGRADE

Ako do određenog roka stigne najmanje pet  (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u iznosu i rasporedu kako slijedi:

                            neto iznos             bruto iznos

I.   nagrada           35.000,00 kn           44.100,00 kn

II.  nagrada           21.000,00 kn           26.460,00 kn

III. nagrada           14.000,00 kn           17.640,00 kn

Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a  na neto iznos obračunat će se PDV.

                                                

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

Robert Križnjak, dipl. ing. arh., predsjednik OS-a

prof. Franka Gojanović, dopredsjednica OS-a

Jelena Damjanović, dipl.novinar

Sandro Đukić, likovni umjetnik

Andrej Filetin, dizajner

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:

Roman Vukoja, dipl.ing.arh.

       

Stručna savjetnica:

Sonja Jerković, dipl.ing.građ.

Tehnička komisija:

Luka Ćaćić, mag.ing.aedif.

Boris Vidaković, dipl. ing. arh.

Tajnica natječaja:

Mladena Belamarić, dipl.ing.arh.

Natječaj je raspisan u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13)  i Uvjetima natječaja kojih su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.