Natječaj za izradu idejnog urbanističko arhitektonskog rješenja zgrade Državnog hidrometeorološkog zavoda u Kampusu Borongaj u Zagrebu

OBAVIJEST O PRODULJENJU ROKOVA

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 40-17/ZG-UA/NJN
Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama 2017/S F12-0008427

ROKOVI

U skladu s čl. 37. st.6. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutrašnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine broj 85/14)

Rok za predaju natječajnih radova je 17.07.2017. godine, do 13.00 sati, bez obzira na način dostave, na adresi Državni hidrometeorološki zavod, 10 000 Zagreb, Grič 3, s napomenom ZA ARHITEKTONSKI NATJEČAJ

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do , 07.08.2017. godine.

Ocjenjivački sud