• Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti
  • P R O J E K T N I N A T J E Č A J
  • za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja
  • PARKA GRADAC SA ŠIRIM URBANIM KRAJOBRAZNIM POJASOM
  • Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 07-06/20MV
  • Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 92-20/DU-IUA/NJN

Odgovore na pitanja preuzmite na poveznici.

Natječajni elaborat dostupan je putem poveznice: http://tiny.cc/4n0apz.