Aktualno
NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva u POŽEGI – ODGOVORI NA PITANJA
datum/vrijeme
01.09.2020.
  • Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, I. stupnja složenosti
  • U R B A N I S T I Č K O – A R H I T E K T O N S K I     N A T J E Č A J
  • za izradu idejnog rješenja:
  • Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva u Požegi
  • CPV: 71200000-0 – arhitektonske i srodne usluge
  • oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: NMV-06/20
  • Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 96-20/PŽ-UA/NJN

Odgovore na pitanja preuzmite na poveznici.

Geodetsku snimku prostora anketnog dijela natječaja u .dwg formatu preuzmite ovdje.