RASPISIVAČ natječaja su, kao glavni raspisivač, OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA, Vukovarska 48, Srebreno, 20 207 Mlini OIB:26643690230 telefon:020 486 026; 020 486 056; 020 487 470 fax:020 486 216, e-mail:opcina.zupa.dbk@du.t-com.hr, internetska adresa:www.zupa-dubrovacka.hr odgovorna osoba:Silvio Nardelli, Općinski načelnik i

DUBROVAČKA BISKUPIJA, Poljana Paska Miličevića 4, 20 000 Dubrovnik OIB: 01437374693 telefon: 020 324 911 fax: 020 324 912 e-mail: biskupija@du.t-com.hr internetska adresa: www.dubrovacka-biskupija.hr odgovorna osoba: Biskup msgr. Mate Uzinić

INVESTITOR natječaja su OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA, Vukovarska 48, Srebreno, 20 207 Mlini, kojeg zastupa Općinski načelnik Silvio Nardelli i DUBROVAČKA BISKUPIJA, Poljana Paska Miličevića 4, 20 000 Dubrovnik, pp 85, koju zastupa Biskup msgr. Mate Uzinić.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, koje zastupa predsjednica SANJA CVJETKO  JERKOVIĆ, dipl.ing.arh

VRSTA NATJEČAJA Javni, međunarodni, otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni, za izradu    arhitektonsko-urbanističkog rješenja

SVRHA I CILJ natječaja su dobivanje najboljeg arhitektonsko?urbanističkog rješenja za lokaciju obuhvata UPU-a ‘Pastoralni centar’ u Župi dubrovačkoj za izgradnju katoličke osnovne škole, pastoralnog centra, crkve i trga, te športske dvorane i dvoranskog plivališta.

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ovlašteni arhitekt u Hrvatskoj komori arhitekata.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s   jednim radom.

U skladu sa ZJN poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja staviti će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj uz prethodnu objavu na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina, objavljuje isti dan bez odgode na mrežnim stranicama Raspisivača: www.zupa-dubrovacka.hr, www.dubrovacka-biskupija.hr i na mrežnim stranicama Organizatora i provoditelja natječaja: www.uha.hr.

  Poziv na natječaj i rezultati natječaja bit će objavljeni i u ‘Dubrovačkom vjesniku’, a obavijest o natječaju sukladno članku 71. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma dostavlja se Odboru za natječaje i svim strukovnim društvima arhitekata.

 ROKOVI

Početak natječaja je četvrtak, 28. 08. 2014. Natječajna dokumentacija pripremljena je digitalno i može se naručiti, uz ostavljanje osobnih podataka (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela), radnim danom od 9?16 h u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, tel. 01 550 9705, fax. 01 481 6197, e?mail: tajnistvo@uha.hr. Nakon izvršene narudžbe, natječajna dokumentacija bit će dostavljena poštom (uz plaćanjepoštarine), elektroničkom poštom, prosljeđivanjem poveznice za skidanje dokumentacije s poslužitelja) ili osobnim preuzimanjem u Udruženju hrvatskih arhitekata. Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid radnim danom do 16 h u UHA?i, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, te u županijskim i gradskim društvima arhitekata. Identitet osoba kojima se dostavlja natječajna dokumentacija nije poznat Ocjenjivačkom sudu, Tehničkoj komisiji, Stručnom savjetniku ni Tajniku natječaja.

Pitanja se dostavljaju e?mailom na adresu tajnistvo@uha.hr do ponedjeljka, 29. 09. 2014. Pisani odgovori bit će objavljeni na www.uha.hr i dostavljeni do ponedjeljka, 06. 10. 2014. svima koji su podigli natječajne podloge i ostavili svoju adresu elektroničke pošte.

Rok predaje natječajnih radova je ponedjeljak, 24.11 2014. do 16.00h u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

NAGRADE

Ako do određenog roka prispije najmanje devet (9) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u bruto iznosu i  rasporedu

broj nagrada                *bruto iznos         neto iznos

I.   nagrada          128.520,00 kn         102.000,00 kn

II.  nagrada          105.840,00 kn          84.000,00 kn

III. nagrada           83.160,00 kn           66.000,00 kn

IV.  nagrada           70.560,00 kn           56.000,00 kn

V.   nagrada           52.920,00 kn           42.000,00 kn

*Bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze, doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV?a.

Ukoliko se na natječaj javi manji broj natjecatelja u smislu točke 3.1., odlukom Ocjenjivačkog suda, nagradni fond se može odgovarajuće preraspodijeliti. Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade prema konačnom poretku radova koji su ušli u uži izbor. Dodijelit će se jedna prva nagrada. Prvu nagradu dobit će onaj natječajni rad koji je najbolje riješio natječajni zadatak. Ako se prva nagrada iz bilo kojeg razloga ne može dodijeliti, Ocjenjivački sud mora razloge obrazložiti. Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:

1. Branko Silađin, dipl.ing.arh, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja, predsjednik Ocjenjivačkog suda

2. Jure Marić, prof, predstavnik Raspisivača, dopredsjednik Ocjenjivačkog suda

3. dr.sc. don Petar Palić, generalni vikar Dubrovačke biskupije, predstavnik Raspisivača

4. prof.dr.sc. Mario Perossa, dipl.ing.arh, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja

5. Silvio Nardelli, Općinski načelnik, predstavnik Raspisivača

6. dr.sc. Tomislav Premerl, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja

7. Romano Duić, dipl.ing.arh, predstavnik Raspisivača

Zamjenik Člana OS-a

Davor Bušnja, dipl.ing.arh, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja

Stručni savjetnik

prof.dr.sc. Ante Crnčević, pročelnik Katedre za liturgiku Katoličko bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Tehnička komisija

Katarina Mojaš, dipl.ing.arh, predstavnik Raspisivača

Marko Trzun, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja

Tajnica natječaja

Ariana Korlaet, dipl.ing.arh.

Natječaj se provodi u skladu sa glavom II. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13), u daljnjem tekstu ZJN, ostalim odredbama ZJN koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN?om.   Opći uvjeti natječaja nalaze se OVDJE