Natjec?aj za izradu idejnog likovnog, urbanistic?ko-arhitektonskog i krajobraznog rjes?enja spomen-obiljez?ja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo branitelja raspisuje javni, opc?i, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni Najtečaj za izradu idejnog likovnog, urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja spomen-obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj.

Više informacija potražite ovdje