KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
u organizaciji i provedbi
UDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)
raspisuje Arhitektonski, javni, otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju
i anonimni
N A T J E Č A J
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja
SPORTSKO-EDUKACIJSKOG CENTRA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA
na području Zapadnog kampusa
za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (KIF-a)

INVESTITOR I RASPISIVAČ: KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U
ZAGREBU, Horvaćanski zavoj 15, Zagreb, 10000
koje zastupa dekan, prof.dr.sc. Damir Knjaz

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA
(UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa Sanja Cvjetko
Jerković, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve fizičke ili pravne
stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan autor natječajnog rada
ovlašteni arhitekt u Hrvatskoj komori arhitekata.

ROKOVI
Početak natječaja: petak, 10.10.2014.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: petak, 24.10.2014
Rok predaje natječajnih radova: utorak, 09.12.2014. do 16.00h
Natječajna dokumentacija pripremljena je digitalno i može se naručiti,
uz ostavljanje osobnih podataka (ime i prezime, adresa, e-mail
adresa, broj telefona/mobitela), radnim danom od 9-16h u Udruženju
hrvatskih arhitekata (UHA), Trg b ana J. Jelačića 3/I, Zagreb, tel.
01/550 9705, fax. 01/481 6197, e-mail: natjecaji@uha.hr

NAGRADE
Ako do određenog roka pristigne najmanje četrnaest (14) radova koji su
stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će
dodijeliti sljedeće nagrade u bruto iznosu i rasporedu:

broj nagrada       *bruto iznos               neto iznos
I.nagrada              103.320,00 kn         82.000,00 kn
II.nagrada              83.160,00 kn         66.000,00 kn
III.nagrada             63.000,00 kn         50.000,00 kn
IV.nagrada              50.400,00 kn         40.000,00 kn
V.nagrada               32.760,00 kn         26.000,00 kn
Otkupi              4 x 20.790,00 kn    4 x 16.500,00 kn

*Bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose i
PDV ako je autor obveznik PDV-a

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5)
članova:
prof. Igor Franić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, predsjednik OS-a;
prof. dr.sc. Damir Knjaz, dopredsjednik OS-a;
prof. dr.sc. Bojan Baletić, dipl.ing.arh.;
izv.prof. mr.sc. Leo Modrčin, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt;
doc. dr.sc. Tomislav Krističević.

Zamjenik člana
v.pred. Marina Bertina, dipl.ing.arh.

Tehnička komisija                                                                                          Miron Hržina, dipl.ing.arh.;
Mislav Kuzmanić,dipl.ing.arh.

Stručni savjetnici
Štefica Mihalić, dipl.ing.građ.;
Fedor Cvitaš, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja
dr.sc. Kristina Careva, dipl.ing.arh.

Natječaj je raspisan u skladu s Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 90/11
i 83/13 i 143/13) i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture
i urbanizma (NN112/06) kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni
pridržavati.

Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje Hrvatske
komore arhitekata: 187-14-ZG-IAU

Opći uvjeti natječaja nalaze se OVDJE