ZADARSKA ŽUPANIJA
raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA
organizira i provodi
državni, javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju

NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
ZDRAVSTVENO-TURISTIČKOG CENTRA U BIOGRADU n/M

RASPISIVAČ natječaja je
ZADARSKA ŽUPANIJA,
Božidara Petranovića 8,
23000 Zadar,
OIB 56204655363, koju zastupa župan Stipe Zrilić, mag.iur.
Osoba Raspisivača natječaja zadužena za kontakt:
Franka Krajnović, prof.
e-pošta: zdravstvo-krajnovic@zadarska-zupanija.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je
DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA (ZDA), Kraljskog Dalmatina 2/I, 23000 Zadar,
kojeg zastupa predsjednik Društva Darko Anton Franceschi, dipl.ing.arh.
Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt:
Sanja Balta, dipl.ing.arh.
e-pošta: sanja@donat.hr

BROJ OBJAVE U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE: 2014/S 012-0040764

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

ROKOVI

Početak natječaja je dan objave oglasa, odnosno 29. kolovoza 2014.
Posjet lokaciji sa stručnim vodstvom 13. rujna 2014. u 16:00 (neobavezno)
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja zaključno sa 19. rujna 2014.
Rok za predaju natječajnih radova je 12. studenog 2014. do 12:00
Ocjenjivački sud završava sa radom (očekivano) 30. studenog 2014.

Raspis natječaja objaviti će se
u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama,
na mrežnim stranicama Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr),
na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zadra (www.zda.hr),
u dnevnom glasilu Zadarski list.

Kompletni natječajni elaborat (Uvjeti natječaja, Projektni zadatak i tekstualne i grafičke podloge) može se preuzeti bez naknade na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zadra (www.zda.hr) od 29. kolovoza 2014.g.

NAGRADE

Ukoliko do roka predaje prispije najmanje sedam (7) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obavezuje dodijeliti slijedeće nagrade:

1. Nagrada: 150.000,00 kuna
2. Nagrada: 100.000,00 kuna
3. Nagrada: 60.000,00 kuna
4. Nagrada: 45.000,00 kuna
5. Nagrada: 30.000,00 kuna

Odlukom Ocjenjivačkog suda broj nagrada se može smanjiti ili preraspodijeliti ukoliko do roka za predaju prispije manje od sedam (7) radova.

OCJENJIVAČKI SUD

Predsjednik:
1. Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Članovi:
2. Stipe Zrilić, mag.iur., predstavnik Raspisivača
3. Darko Franceschi, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača
4. Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
5. Dina Plećaš Zlatić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Zamjenik:
Nives Kozulić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

STRUČNI SAVJETNICI

1. prof.dr.sc. Branko Vitale, dr.med
2. prof.dr.sc. Boris Labar, dr.med.spec
3. Branko Uhoda, dr.med.spec

TEHNIČKO POVJERENSTVO

1. Jagoda Riedl, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
2. Ana Đinđić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

TAJNIK

1. Simona Gregorović, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Arhitektonski natječaj provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14, u daljnjem tekstu Zakon), te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (važeći od 16.srpnja 2014.), Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa zakonom. Registarski broj natječaja kojeg izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata je 3-14/BI-UA/NJN.

Opći uvjeti natječaja nalaze se ovdje