GRAD SISAK raspisuje, organizira i provodi arhitektonski, javni, opći, od posebnog interesa za grad Sisak, za realizaciju, u jednom stupnju anonimni NATJEČAJ ZA IZRADU ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA ZA NATKRIVANJE POLIVALENTNOG IGRALIŠTA I REKONSTRUKCIJU REKREACIJSKOG CENTRA „ZIBEL“ U SISKU na lokaciji k.č. 549/1, k.o. Novi Sisak.

Evidencijski broj nabave: 6/14-7B
Registarski broj natječaja: 11-15/SI-A/NJN

SVRHA I CILJ natječaja su dobivanje kvalitetnih i stručno izrađenih prijedloga idejnog arhitektonskog rješenja i odabir najboljeg rješenja za natkrivanje polivalentnog igrališta i rekonstrukciju rekreacijskog centra „Zibel“ u Sisku, a koje će poslužiti  kao podloga za  izradu  daljnje  projektno-tehničke dokumentacije (glavni  i  izvedbeni  projekt  s pripadajućim  troškovnicima  za  potrebe  javne  nabave  radova)  potrebne  za  izgradnju.

INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja je GRAD SISAK, Rimska 26, 44 000 Sisak 

Odgovorna osoba Raspisivača: Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je GRAD SISAK, Rimska 26, 44 000 Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta / prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada magistar inženjer arhitekture ili diplomirani inženjer arhitekture ili ovlašteni arhitekt upisan u imenik Hrvatske komore arhitekata.

ROKOVI:

Početak natječaja je 10. ožujka 2015. godine.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 30. ožujka 2015. godine.

Rok predaje natječajnih radova je  11. svibnja 2015. godine do 12.00 sati.

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 05. lipnja 2015. godine.

NAGRADE:

Ako do određenog roka prispije najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I.   nagrada                   25.000,00 kn

II.  nagrada                   15.000,00 kn

III. nagrada                    10.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD

Predsjednik Ocjenjivačkog suda:

Ivo Vranjican, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja, predsjednik OS

Članovi ocjenjivačkog suda:

Goran Bobinac, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja

Goran Grgurač, prof., pročelnik upravnog odjela za kulturu i sport Grada Siska, predstavnik Raspisivača

Domagoj Broz, dipl. ing. građ. pročelnik upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, predstavnik Raspisivača

Novela Rimay Ferenčak, dipl. Ing. arh., ovlašteni arhitekt – urbanist, predstavnik Provoditelja

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:

Milovan Zrakić, dipl. ing. građ.

Stručni savjetnik Ocjenjivačkog suda:

Mario Todorić, dipl. ing. građ.

Tehnička komisija:

Domagoj Vuković, dipl. ing. arh.

Domagoj Orlić, dipl. ing. prom.

Tajnik natječaja:

Biljana Pešun, dipl. ing. arh.

Natječaj raspisan je u skladu s Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13), u smislu čl. 45. i 46. tog Zakona, te Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati. 

OPĆI UVJETI NATJEČAJA