Članak u časopisu: ČIP 443
Natječaj za idejno rješenje interpolacije na lokacijama Petrinjska 31 i Nova Ves 71 i 73, Zagreb
datum/vrijeme
31.12.1990.