Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA) raspisuje

NATJEČAJ

za glavnog i odgovornog urednika časopisa za arhitekturu i vizualne umjetnosti Udruženja hrvatskih arhitekata

Čovjek i prostor

Natječaj je otvoren za sve članove društava članica Udruženja hrvatskih arhitekata i članove Hrvatskog novinarskog društva.

Prijava treba sadržavati:

životopis kandidata, prijedlog uredničke koncepcije i programa časopisa i za razdoblje 2015-2016, maketa prvog broja sa prijedlogom sadržaja i procjenom troškova produkcije časopisa, prijedlog sastava uredništva s životopisima predloženih članova.

Rok za dospijeće prijava je: ponedjeljak, 23. veljače 2015. godine do 12.00 sati.

Zainteresirani kandidati mogu preuzeti Opće uvjete sudjelovanja na natječaju, te Programske smjernice za izradu uredničke koncepcije i programa u tajništvu UHA-e. Kontakt: Anita Srdarev, Tajnik nakladništva UHA; nakladnistvo@uha.hr, tel. 01/4818 050.

Prijave molimo predati osobno, dostavom ili preporučenom pošiljkom u tajništvo UHA-e, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb.

za Savjet nakladništva UHA-e
Sanja Cvjetko Jerković, predsjednica Udruženja hrvatskih arhitekata