Načrt za zadružni dom v Bovcu (projektanti Marijan Šorli i Konrad Janežič)