Grad Zagreb raspisuje, a Udruženje hrvatskih arhitekata provodi
Javni, otvoreni, pozivni, u jednom stupnju, anonimni, likovni

N A T J E Č A J

za umjetničko rješenje 

Spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu na lokaciji Trg dr. Franje Tuđmana u Zagrebu.

oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: 2659-2015-EBV 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD ZAGREB, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1,  OIB: 61817894937
telefon:     +385 1 6101 840
e-mail:    strategija@zagreb.hr
internetska adresa:  www.zagreb.hr
odgovorna osoba:  gradonačelnik Milan Bandić, dipl.politolog

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) Trg
bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489
telefon: +385 1 5509 705
e-mail: tajnistvo@uha.hr
odgovorna osoba: Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.

PREDMET NATJEČAJA je izrada umjetničkog rješenja Spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu na lokaciji Trg dr. Franje Tuđmana u Zagrebu.

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan od ovih pet uvjeta:
– umjetnici koji su realizirali najmanje tri (3) skulpture u javnom prostoru; 
– umjetnici  sa završenom likovnom akademijom; 
– arhitekti sa završenim arhitektonskim fakultetom; 
– dizajneri sa završenim Studijem dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
– umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću u priznatim galerijskim prostorima u Republici Hrvatskoj prema listi HZSU.

POZVANI AUTORI: Neven Bilić, Kažimir Hraste, Kuzma Kovačić.
Pozvani autori imaju pravo na obeštećenje za sudjelovanje u iznosu od  5.000,00 kn neto, ukoliko dostave natječajni rad u skladu s Uvjetima i Programom natječaja.

Poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj objavljuje na mrežnim stranicama Raspisivača: www.zagreb.hr. i na mrežnim stranicama Provoditelja natječaja:  www.uha.hr.

ROKOVI:
Početak natječaja:  5.11.2015. 
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 15.11.2015. godine.
Pitanja se dostavljaju e?mailom na adresu natjecaji@uha.hr. Pisani odgovori bit će objavljeni  na www.uha.hr do 24.11.2015. godine.
Rok predaje natječajnih radova je  12.1.2016.  8.3.2016. do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave. Prije isteka roka, radovi se mogu dostaviti u Udruženje hrvatskih arhitekata, svakim radnim danom od 9:00 do 16:00 sati.

OCJENJIVAČKI SUD:

Članovi Ocjenjivačkog suda:
Igor Zidić, predsjednik OS-a
Vesna Kusin, dopredsjednica OS-a
Peruško Bogdanić
Biserka Rauter Plančić 
Ive Šimat Banov

Zamjenica člana Ocjenjivačkog suda: 
Vjera Bakić 

Stručni savjetnik:
Nenad Fabijanić
 
Tehnička komisija: 

Mirna Meštrović 
Maja Šurjak 

Tajnica natječaja: 
Martina Stjepandić 

NAGRADE
Ocjenjivački sud predviđa odabrati najmanje prvu (1.), nagradu i dva jednakovrijedna otkupa u neto iznosu kako slijedi*: 

                      Broj nagrada                 Neto iznos                    **Bruto iznos
1.  nagrada                     1                  40.000,00 kn                   50.409,58 kn        

Jednakovrijedan              2             2 x 10.000,00 kn              2 x 12.602,39 kn
otkup

* Ocjenjivački sud ima pravo preraspodjele nagradnog fonda.
**Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze  ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a  na neto iznos obračunat će se PDV.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA