Objavljen je ispravak odgovora na pitanja te sukladno tome je produljen i rok za predaju radova.

Sva dokumentacija objavljena je u Elektorničkom oglasniku javne nabave te na sljedećoj poveznici: https://goo.gl/vF4UvI